Tầm nhìn sáng tỏ, lựa chọn đã rõ Tìm kiếm đã lâu, là đây chứ đâu Ý tưởng ra khơi, bến nơi vững vàng Quan điểm tự do, quy trình tinh gọn Đa dạng, phóng khoáng, rõ ràng, an tâm
Tầm nhìn sáng tỏ, lựa chọn đã rõ Tìm kiếm đã lâu, là đây chứ đâu Ý tưởng ra khơi, bến nơi vững vàng Quan điểm tự do, quy trình tinh gọn Đa dạng, phóng khoáng, rõ ràng, an tâm

Hình ảnh yêu thích

Hình ảnh
Dự án
Bài viết
Đã xem