Bảng Giá Dịch Vụ Tại Cillgold

Giá được niêm yết, chờ gì chưa quyết

Logo & Thương hiệu

Thuê Cillgold dài hạn

Chi tiết các gói

Gói Basic (B)

GÓI BASIC (B)     

Giá niêm yết (đã bao gồm VAT): 15.800.000

Đã được giảm: 6.400.000

 

Gói B tập trung xây dựng và thiết kế Logo.

+ Logo có 3 phương án, trình bày trong 1 lượt.

+ Có 1 lượt điều chỉnh cho các phương án đã trình bày.

+ Quy trình có 2 lần thanh toán (70-30%)

+ Hoàn thành Logo trong 8-15 ngày làm việc.

+ Làm việc và trao đổi với Lead design

Danh Sách Hạng Mục Gói B

+ Logo x3:  1 lượt trình bày, 3 phương án 

+ [Tặng] 1 lượt điều chỉnh.

+ [Tặng] Logo guidelines: 1 lượt trình bày.

Giai đoạn thiết kế các hạng mục ứng dụng cho quá trình kinh doanh: Khách hàng có thể liệt kê danh sách hạng mục hoặc Cillgold có thể đề xuất theo đúng lĩnh vực ngành nghề.

Quy Trình Gói B

Trước khi bắt đầu dự án: 

+ Thống nhất yêu cầu dự án thông qua Brief. 

+ Hoàn tất thủ tục pháp lý và thanh toán 70% (đợt 1).

+ Họp trực tuyến để thảo luận trước khi bắt đầu làm việc.

+ Thông báo Timeline – Deadline của bước tiếp theo.

Giai đoạn thiết kế Logo: 8-16 ngày làm việc

+ Trình bày 3 phương án Logo (8-10 ngày làm việc).

+ Setup lịch họp để Cillgold trình bày ý tứ thiết kế.

+ Có một lượt điều chỉnh cho các phương án đã trình bày (3-5 ngày làm việc). 

+ Chọn phương án và tất toán 30% (đợt 2) để bàn giao tệp thiết kế Logo, Logo Guidelines trong 24h làm việc.

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (*)

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

(*) Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn rõ hơn.

Gói Startup (S)

GÓI STARTUP (S)

Giá niêm yết (đã bao gồm VAT): 22.200.000

Đã được giảm 3.500.000 và 3 hạng mục ứng dụng

 

Gói S phù hợp với những dự án khởi nghiệp, bắt đầu với Logo và ứng dụng vào hạng mục kinh doanh để tiết kiệm tối đa ngân sách.

+ Logo có 3 phương án, trình bày trong 1 lượt.

+ Có 2 lượt điều chỉnh đối với các phương án đã trình bày.

+ Tặng 3 hạng mục ứng dụng, có 1 lượt điều chỉnh miễn phí.

+ Quy trình 2 giai đoạn, 2 lần thanh toán (50-50%).

+ Hoàn thành Logo trong 8-20 ngày làm việc.

+ Tổng thời gian triển khai dự kiến là 11-30 ngày làm việc.

+ Làm việc và trao đổi với Lead design.

DANH SÁCH HẠNG MỤC GÓI (S):

+ Logo x3  1 lượt trình bày, 3 phương án

* [Tặng] 1 lượt điều chỉnh 3.500.000  

+ Logo guidelines: 1 lượt trình bày.

Chọn 3 hạng mục trong danh sách hạng mục sau:

+ Pin cài

+ Giấy tiêu đề (letterhead)

+ Băng keo

+ Folder

+ Bì thư

+ Avatar & Cover Facebook

+ Danh thiếp

+ Ly giấy

+ Túi giấy/ Túi vải

+ Đồng phục

Giai đoạn thiết kế các hạng mục ứng dụng cho quá trình kinh doanh: Khách hàng có thể liệt kê danh sách hạng mục hoặc Cillgold có thể đề xuất theo đúng lĩnh vực ngành nghề.

QUY TRÌNH GÓI (S)

Trước khi bắt đầu dự án: 

+ Thống nhất yêu cầu dự án thông qua Brief. 

+ Hoàn tất thủ tục pháp lý và thanh toán 50% (đợt 1).

+ Họp trực tuyến để thảo luận trước khi bắt đầu làm việc.

+ Thông báo Timeline – Deadline của bước tiếp theo.

Giai đoạn 1 – Hạng mục Logo: 8-20 ngày làm việc

+ Trình bày 3 phương án Logo (8-10 ngày làm việc).

+ Setup lịch họp để Cillgold trình bày ý tứ thiết kế.

+ Có 2 lượt điều chỉnh đối với các phương án đã trình bày (3-5 ngày làm việc).

+ Chọn phương án và tất toán 50% (đợt 2) để bàn giao trước tệp Logo.

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (*)

Giai đoạn 2 – Các hạng mục còn lại: 3-10 ngày làm việc

+ Trình bày và bàn giao tệp thiết kế Logo, Logo guidelines và các hạng mục còn lại (3-5 ngày làm việc).

+ Gói S có 1 lượt điều chỉnh đối với các hạng mục đi kèm (3-5 ngày làm việc).

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (**)

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

(*) Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn rõ hơn.

Gói Team (T)

GÓI TEAM (T)

Giá niêm yết (đã bao gồm VAT): 49.200.000

Đã được giảm 12.900.000 và 3 hạng mục ứng dụng

 

Gói T phù hợp với những thương hiệu muốn có bộ nhận diện chuyên nghiệp, và cần bắt đầu với các hạng mục thiết yếu.

+ Có Moodboard giúp xác định các điểm chạm thị giác, thông qua hình ảnh thấy được cá tính của thương hiệu một cách tổng quát.

+ Logo có 6 phương án, trình bày trong 2 lượt (3+3).

+ Có 1 lượt điều chỉnh đối với các phương án đã trình bày.

+ Có Key visual tạo ra bộ công thức riêng biệt, giúp thương hiệu biết cách thiết kế mọi hạng mục đồ họa trong tương lai.

+ Có Brand guidelines để hướng dẫn cách ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu, đảm bảo tính đồng nhất trong quá trình kinh doanh.

+ Tặng Logo motion khi duyệt Logo trong lượt đầu tiên. 

+ Tặng 3 hạng mục ứng dụng, có 1 lượt điều chỉnh miễn phí.

+ Quy trình 3 giai đoạn, 3 lần thanh toán (50-30-20%).

+ Hoàn thành Logo trong 11-31 ngày làm việc.

+ Tổng thời gian triển khai dự kiến là 21-52 ngày làm việc.

+ Làm việc và trao đổi với Creative Director.

DANH SÁCH HẠNG MỤC GÓI (T)

+ Moodboard: 1 lượt trình bày, 1 lượt điều chỉnh

+ Logo có 2 lượt trình bày (tổng cộng 6 phương án):

* Logo x3 : 1 lượt trình bày, 3 phương án

* [Tặng] Logo x3 vì có Key visual và Brand guidelines

* [Tặng] 1 lượt điều chỉnh

* [Tặng] Logo motion khi duyệt Logo trong lượt đầu tiên

+ Key Visual: 1 lượt trình bày, 1 lượt điều chỉnh

+ Brand Guidelines: 1 lượt trình bày, 1 lượt điều chỉnh

Chọn 3 hạng mục trong danh sách hạng mục sau:

+ Pin cài

+ Giấy tiêu đề (letterhead)

+ Băng keo

+ Folder

+ Bì thư

+ Avatar & Cover Facebook

+ Danh thiếp

+ Ly giấy

+ Túi giấy/ Túi vải

+ Đồng phục

Giai đoạn thiết kế các hạng mục ứng dụng cho quá trình kinh doanh: Khách hàng có thể liệt kê danh sách hạng mục hoặc Cillgold có thể đề xuất theo đúng lĩnh vực ngành nghề.

QUY TRÌNH GÓI (T)

Trước khi bắt đầu dự án: 

+ Thống nhất yêu cầu dự án thông qua Brief. 

+ Hoàn tất thủ tục pháp lý và thanh toán 50% (đợt 1).

+ Họp trực tuyến để thảo luận trước khi bắt đầu làm việc.

+ Thông báo Timeline – Deadline của bước tiếp theo.

Giai đoạn 1 – Hạng mục Moodboard: 3-6 ngày làm việc

+ Trình bày Moodboard (3 ngày làm việc).

+ Setup lịch họp để trình bày Moodboard.

+ Moodboard có sẵn 1 lượt điều chỉnh (3 ngày làm việc).

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (*)

Giai đoạn 2 – Hạng mục Logo: 8-25 ngày làm việc

+ Gói T có 2 lượt trình bày Logo, tổng cộng 6 phương án.

+ Mỗi lượt trình bày 3 phương án Logo (8-10 ngày làm việc).

+ Setup lịch họp để Cillgold trình bày ý tứ thiết kế.

+ Có 1 lượt điều chỉnh với các phương án đã trình bày (3-5 ngày làm việc).

+ Chọn phương án và thanh toán 30% (đợt 2) để nhận trước Logo.

+ Tặng Logo Motion khi duyệt Logo trong lượt đầu tiên. 

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (**)

Giai đoạn 3 – Hạng mục còn lại: 10-21 ngày làm việc

+ Trình bày Demo Key visual (5-8 ngày làm việc).

+ Họp trực tuyến để thống nhất hướng đi cho Key visual. 

+ Hoàn thiện công thức cho Key visual, Brand guidelines và các hạng mục ứng dụng (5-8 ngày làm việc).

+ Họp trực tuyến để trình bày cách sử dụng Brand guidelines.

+ Tất toán 20% (đợt 3) và nhận bàn giao toàn bộ hạng mục.

+ Các hạng mục trong giai đoạn này có 1 lượt điều chỉnh miễn phí (3-5 ngày làm việc).

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (***)

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

(*) Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn rõ hơn.

Gói Enterprise (E)

GÓI ENTERPRISE (E)

Giá niêm yết (đã bao gồm VAT): 85.200.000

Đã được giảm 16.400.000 và 3 hạng mục ứng dụng

 

Gói E phù hợp với những doanh nghiệp cần đến giải pháp thiết kế đáp ứng chiến lược kinh doanh.

Idea concept giúp xây dựng một ý tưởng nền tảng có khả năng truyền tải thông điệp, sứ mệnh, mục đích kinh doanh, hoặc loại thế cạnh tranh của thương hiệu. 

Moodboard giúp xác định các điểm chạm thị giác, thông qua hình ảnh thấy được cá tính của thương hiệu một cách tổng quát.

Logo có 6 phương án, trình bày trong 2 lượt (3+3).

2 lượt điều chỉnh đối với các phương án đã trình bày.

Key visual tạo ra công thức đồ hoạ, tối ưu khả năng giao tiếp thị giác với khách hàng mục tiêu.

Brand guidelines hướng dẫn cách ứng dụng, đảm bảo tính đồng nhất.

Tặng Logo motion khi duyệt Logo trong lượt đầu tiên. 

Tặng 3 hạng mục ứng dụng, có 1 lượt điều chỉnh.

Quy trình 3 giai đoạn, 3 lần thanh toán (50-30-20%).

Hoàn thành Logo trong 16-48 ngày làm việc.

Tổng thời gian triển khai dự kiến là 26-69 ngày làm việc.

Làm việc và trao đổi với Creative Director

DANH SÁCH HẠNG MỤC GÓI (E)

+ Idea Concept: 1 lượt trình bày, 1 lượt điều chỉnh

[Bao gồm] Moodboard: 1 lượt trình bày, 1 lượt điều chỉnh

+ Logo có 2 lượt trình bày (tổng cộng 6 phương án):

* Logo x3: 1 lượt trình bày, 3 phương án

* [Tặng] Logo x3 vì có Key visual và Brand guidelines

* [Tặng] 1 lượt điều chỉnh

* [Tặng] 1 lượt điều chỉnh

* [Tặng] Logo motion khi duyệt Logo trong lượt đầu tiên

+ Key Visual 1 lượt trình bày, 1 lượt điều chỉnh

+ Brand Guidelines 1 lượt trình bày, 1 lượt điều chỉnh

Chọn 3 hạng mục trong danh sách hạng mục sau:

+ Pin cài

+ Giấy tiêu đề (letterhead)

+ Băng keo

+ Folder 

+ Bì thư

+ Avatar & Cover Facebook

+ Danh thiếp

+ Ly giấy

+ Túi giấy/ Túi vải

+ Đồng phục

Giai đoạn thiết kế các hạng mục ứng dụng cho quá trình kinh doanh: Khách hàng có thể liệt kê danh sách hạng mục hoặc Cillgold có thể đề xuất theo đúng lĩnh vực ngành nghề.

QUY TRÌNH GÓI (E)

Trước khi bắt đầu dự án: 

+ Thống nhất yêu cầu dự án thông qua Brief. 

+ Hoàn tất thủ tục pháp lý và thanh toán 50% (đợt 1).

+ Họp trực tuyến để thảo luận trước khi bắt đầu làm việc.

+ Thông báo Timeline – Deadline của bước tiếp theo.

Giai đoạn 1 – Hạng mục Idea concept: 8-18 ngày làm việc

+ Trình bày Idea concept với 2 phương án (8-10 ngày làm việc).

+ Setup lịch họp để trình bày Idea concept.

+ Idea concept có sẵn 1 lượt điều chỉnh (5-8 ngày làm việc).

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (*)

Giai đoạn 2 – Hạng mục Logo: 8-30 ngày làm việc

+ Gói E có 2 lượt trình bày Logo, tổng cộng 6 phương án.

+ Mỗi lượt trình bày 3 phương án Logo (8-10 ngày làm việc).

+ Setup lịch họp để Cillgold trình bày ý tứ thiết kế.

+ Có 2 lượt điều chỉnh với các phương án đã trình bày (3-5 ngày làm việc).

+ Chọn phương án và thanh toán 30% (đợt 2) để nhận trước Logo.

+ Tặng Logo Motion khi duyệt Logo trong lượt đầu tiên. 

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (**)

Giai đoạn 3 – Hạng mục còn lại: 10-21 ngày làm việc

+ Trình bày Demo Key visual (5-8 ngày làm việc).

+ Họp trực tuyến để thống nhất hướng đi cho Key visual. 

+ Hoàn thiện công thức cho Key visual, Brand guidelines và các hạng mục ứng dụng (5-8 ngày làm việc).

+ Setup lịch họp để trình bày cách sử dụng Brand guidelines.

+ Tất toán 20% (đợt 3) và nhận bàn giao toàn bộ hạng mục.

+ Các hạng mục trong giai đoạn này có 1 lượt điều chỉnh miễn phí (3-5 ngày làm việc).

+ Các trường hợp có thể phát sinh ở giai đoạn này (***)

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤

(*) Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn rõ hơn.

GÓI CILL(C) / DỊCH VỤ THUÊ CILLGOLD DÀI HẠN

Gói Cill(C) là giải pháp thay thế vị trí thiết kế đồ họa trong doanh nghiệp. Mỗi gói Cill(C) cung cấp một lượng Gold giúp tiết kiệm 20-35% chi phí so với giá lẻ. Nhờ việc sử dụng Gold để chi trả cho từng việc phát sinh, doanh nghiệp sẽ có được 8 điểm lợi ích sau đây:

 • Có đội ngũ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp.
 • Có thể đáp ứng khối lượng công việc lớn khi cần thiết.
 • Có được sự linh động, tối ưu hoá chi phí vận hành.
 • Có được sự liền mạch, loại bỏ rủi ro nhân sự nghỉ việc.
 • Không tốn chi phí máy móc, thiết bị chuyên dụng.
 • Không tốn chi phí tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự.
 • Không tốn chi phí văn phòng, bảo hiểm, lương thưởng.
 • Không tốn chi phí khi không có việc.

B. Điều khoản

 • Gold không có giới hạn thời gian, khách hàng thoải mái lưu trữ cho đến khi có việc cần dùng.
 • Khách hàng dùng Gold để chi trả cho những yêu cầu thiết kế mới hoặc điều chỉnh, nằm trong phạm vi năng lực của Cillgold.
 • Có kế hoach thực hiện cùng lúc nhiều hạng mục giúp rút ngắn thời gian chờ.
 • Trong vòng 30 ngày, khách hàng có quyền hoàn trả số Gold còn lại nếu không hài lòng với dịch vụ.

*Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, không bao gồm các ngày lễ

*Giá niêm yết đã bao gồm thuế VAT

Dự án nổi bật