Newsfeed: Cillgold tuyển dụng 23.11.2020

MỤC LỤC

Cillgold thông báo tuyển dụng Brand Designer

 
✴︎ Hello Designers,
Để đáp ứng kế hoạch mở rộng quy mô, Cillgold liên tục tìm kiếm và bổ sung nhân sự phù hợp. Nếu bạn đang theo đuổi lĩnh vực Branding và yêu thích phong cách thiết kế của team, hãy chủ động liên hệ qua hộp thư tuyển dụng: 𝒉𝒓@𝒄𝒊𝒍𝒍𝒈𝒐𝒍𝒅.𝒄𝒐𝒎
✽ Ứng viên vui lòng không liên hệ qua Fanpage!
Best regards.

Bình luận