Newsfeed: Nâng cấp dịch vụ 18.08.2022

MỤC LỤC

Cillgold cập nhật bảng giá & nâng cấp quy trình - dịch vụ

Thân gửi quý khách hàng,
Kể từ ngày 2/9/2022, Cillgold sẽ có đợt cập nhật bảng giá và nâng cấp quy trình - dịch vụ. Cụ thể như sau:
+ Thay đổi giá một số hạng mục.
+ Áp dụng hệ thống brief mới.
+ Áp dụng quy trình làm việc mới đối với các gói Startup(S), gói Team(T) và gói Enterprise(E).
Chúng tôi không ngừng sáng tạo - cải tiến để hướng đến một quy trình làm việc thuận tiện - hiệu quả, là nền tảng để có được chất lượng thành phẩm ngày một tốt hơn.
Cillgold trân trọng thông báo.

Bình luận