Newsfeed: Thông báo nghỉ Tết âm lịch 2021

MỤC LỤC

Hai lăm về nghỉ Tết ta
Đến mùng tám Tết ta ra thị thành
Xuân sang sự chuyển an lành
Khởi công đặt cọc ắt dành điều may.
✽ Mến chúc quý vị một mùa xuân mới hạnh phúc và bình an.
©Cillgold

Bình luận