Bảo Hộ Thương Hiệu

MỤC LỤC

Bảo Hộ Thương Hiệu là việc khách hàng được pháp luật bảo vệ quyền sử dụng thương hiệu độc quyền. Điều này đảm bảo rằng chỉ có khách hàng mới sử dụng được tên thương hiệu mà mình đã đăng ký cho mục đích thương mại. Nếu các đơn vị khác cũng sử dụng cái tên đó, họ sẽ phải chịu phạt theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu thương hiệu.

Quy Trình

Khách hàng sau khi hoàn thiện giai đoạn logo với Cillgold sẽ được tư vấn đơn vị Luật chuyên đăng ký thủ tục Bảo Hộ Thương hiệu. Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu giúp đảm bảo quyền sử dụng thương hiệu và ngăn chặn việc bị sao chép hoặc giả mạo thương hiệu.

Bảo hộ thương hiệu giúp khách hàng chứng minh quyền độc quyền về sử dụng thương hiệu của mình. Khi đó khách hàng có toàn quyền sử dụng hình ảnh thương hiệu, ở mọi hình thức được pháp luật cho phép. Việc này giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước pháp luật tránh sự giả mạo hay sử dụng trái phép của đối thủ. Vì thương hiệu là tài sản giá trị của khách hàng, nên việc bảo hộ thương hiệu càng phải được đưa lên hàng đầu. Khi khách hàng có đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP), khách hàng sẽ nhận được sự bảo vệ so với các đối thủ không đăng ký bảo hộ. Điều này làm tăng sự tin tưởng và lòng trung thành từ người tiêu dùng, dẫn đến lợi thế cạnh tranh và càng làm tăng giá trị thương hiệu.

Sau khi hoàn thành các đợt thanh toán, khách hàng có trách nhiệm đăng ký Sở Hữu Trí Tuệ trong vòng ba mươi (30) ngày để đảm quyền lợi của cả Hai Bên. Khách hàng sẽ có quyền đăng ký Sở Hữu Trí Tuệ và sử dụng các thiết kế được Cillgold thực hiện theo hợp đồng khi và chỉ khi khách hàng hoàn tất đúng hạn các Đợt thanh toán theo quy định.

Quyền Tác Giả

Cillgold có quyền tác giả đối với tất cả các thiết kế đã trình bày và quyền sử dụng tất cả các thiết kế cho mục đích giới thiệu năng lực của mình. Trong trường hợp khách hàng không hoàn tất toàn bộ thanh toán theo thì  không được sử dụng hay sao chép các thiết kế mà chúng tôi đã trình bày với bất kỳ hình thức nào.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm. Cillgold miễn trừ toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan đến Sở Hữu Trí Tuệ trong ba (03) trường hợp:

  • Một (01) là khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ có liên quan của hợp đồng; 
  • Hai (02) là Bên Thứ Ba tranh chấp pháp lý với khách hàng có quan hệ mật thiết với khách hàng như quan hệ nhân viên (cũ), người thân, bạn bè, đồng nghiệp…; 
  • Ba (03) là tranh chấp liên quan đến Tên thương hiệu do khách hàng tự lựa chọn.

Bình luận
    Tác Giả

    Author avatar

    Ngọc Giàu